پروژه‌ها

شرکت وسیع کاران کویر با بیش از ۲۰ سال تجربه مجموعه کاملی از آزمایش‌های مکانیک خاک را فراهم نموده. شرکت در حال حاضر آزمایش‌های بتن، آسفالت، خاک(ژئوتکنیک)، آزمایش‌های غیر مخرب و مغزه گیری از عملیات آسفالتی و بتنی را انجام می‌دهد.

کارگاه و آزمایشگاه

آزمایش دانسیته

جشنواره مهندسی