کارآموزی

شرکت وسیع کاران وسیع با فراهم آوردن شرایطی این فرصت را به دانشجویان می‌دهد تا در کنار مهندسین با تجربه به کسب تجربه بپردازند و دوره کارآموزی خود را در این شرکت سپری نمایند.

شرکت وسیع کاران وسیع با فراهم آوردن شرایطی این فرصت را به دانشجویان می‌دهد تا در کنار مهندسین با تجربه به کسب تجربه بپردازند و دوره کارآموزی خود را در این شرکت سپری نمایند.  یکی از مهم ترین مشکلاتی که بسیاری  از دانش آموختگان دانشگاه با آن مواجه خواهند شد؛ کمبود تجربه عملی یا به عبارتی کم بار بودن رزومه کاری آنهاست که تاثیر نامطلوبی بر آینده شغلی دانشجو خواهد داشت. دوره کارآموزی فرصتی طلایی را برای حضور در محیط های موفق صنعتی، تجاری و خدماتی به دست می دهد که دانشجو می تواند از این طریق و بدون دغدغه مسوولیت ها و تبعات شغلی، به کسب تجاربی ارزشمند بپردازد. لذا با تماس با شرکت و کسب اطلاع از شرایط می‌توانید دوره کارآموری خود را در آزمایش‌ها تخصصی وسیع کاران کویر بگذرانید.